10 Юли

10 Юли
Откровение 17:14; Йоан 15:13-15


ОТПУСНИ СЕ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, НАСИТЕНО С МОЯ МИР

Не внасяй в нашето свято общение напрежението, свързано със задачите на деня. Когато си с човек, на когото имаш пълно доверие, се чувстваш свободна да бъдеш себе си. Това е една от радостите на истинското приятелство. И въпреки че съм Царят на царете и Господ на господарите, Аз искам да бъда и твой близък приятел. Затова когато си напрегната или раздразнена в моментите ни на общение, се чувствам наскърбен. Познавам най-големите ти недостатъци, но и най-добрите ти качества. Копнея да Ми се довериш напълно, за да бъдеш естествена с Мен. Когато си искрена с Мен, Аз давам възможност за изява на най-доброто в теб: на всички онези дарби, които съм посял в душата ти. Отпусни се и се наслаждавай на приятелството ни.

Leave a Reply