12 Юли

12 Юли
Деяния 4:12; Йоан 16:24


КОГАТО СЕ ЧУВСТВАШ ДАЛЕЧ

от Мен, прошепни името Ми с любов и доверие. Тази простичка молитва ще ти помогне да осъзнаеш Моето присъствие.

С името Ми постоянно се спекулира в този свят, където хората често с него ругаят. Този вербален грях стига чак до небесата; всяка дума се чува и записва. Когато прошепваш името Ми с доверие, Ми носиш радост. И грубите богохулни ругатни се заглушават от доверчивото прошепване на името Ми: „Исус.” В силата на името Ми е скрита неизразима благодат.

Leave a Reply