17 Юли

17 Юли
Песен на песните 2:13; Лука 10:42


ЕЛА С МЕН, ЛЮБИМА МОЯ.

Да те отведа далеч от шума, от мелницата на деня. Сложи „на пауза” срокове и неотложни дела. Повечето хора слагат Мен „на пауза” със заблудата, че някой ден ще намерят време за Мен. Но колкото по-дълго стоя някъде в периферията на живота им, толкова по-трудно им става да Ме преоткрият.

Живееш в свят, в който заетостта е на почит. В който времето, този безмилостен деспот, контролира живота на хората. Дори онези, които са Ме познали като Спасител, маршируват под барабанния му ритъм, впримчени в надпреварата, повярвали в заблудата – „колкото повече, толкова по-добре”: повече служебни срещи, повече проекти, повече програми.

А Аз съм те призовал да Ме следваш. Да разговаряш с Мен в градината при вечерния ветрец. Времето ти с Мен да бъде най-голямата ти радост, на първо място в живота ти. Избери по-добрия дял, който не ще се отнеме от теб. И Аз ще изливам благословенията Си чрез теб към другите.

Leave a Reply