18 Юли

18 Юли
Деяния 17:27-28; Евреи 11:1


АЗ СЪМ ПО-БЛИЗО ДО ТЕБ,

отколкото си мислиш. Във всеки един момент от живота ти. Нищо не може да те отлъчи от Моята любов. И пак, нормално е понякога да ти е самотно, защото връзката ти с Мен е невидима. Помоли Ме да отворя очите Ти, за да Ме виждаш навсякъде около себе си. Колкото повече осъзнаваш Моето присъствие, толкова по-сигурна ще се чувстваш. Това не е бягство от реалността; това e влизане в хармония с върховната реалност. Аз съм много по-реален от света, който възприемаш с физическите си сетива. Вярата е твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат.

Leave a Reply