7 Декември

7 Декември
Матей 10:29-31; Евреи 11:27; 2 Коринтяни 4:18


АЗ СЪМ С ТЕБ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИШ

дори и в най-обикновената ежедневна работа. Ти си винаги в сърцето Ми – вълнува Ме всяка подробност от твоя живот. Нищо не убягва от вниманието Ми – дори броят на космите по главата ти. За разлика от Мен ти невинаги долавяш Моето присъствие – затова духовният ти живот е фрагментарен. Когато съм в мислите ти, се чувстваш сигурна и в хармония със себе си и с другите. Когато духовните ти възприятия се свият дотолкова, че проблемите и детайлите от ежедневието ти започнат да обсебват съзнанието ти, чувстваш сухота и несигурност.

Научи се да гледаш постоянно на Мен – във всеки един момент, при всички обстоятелства. И макар всичко около теб да е преходно и нестабилно, когато се потапяш в Моето присъствие, ще усещаш здрава почва под краката си. Докато видимото дефилира пред очите ти, съсредоточи погледа си върху невидимото.

Leave a Reply