20 Декември

20 Декември
Йоан 2:11; Лука 23:35-36; Псалм 92:1-5


КОГАТО СЕ РОДИХ В ПЛЪТ

като един от най-бедните, малцина знаеха за славата Ми. На моменти лъчи от славата Ми изтичаха от Мен, особено когато започнах да върша чудеса. Към края на земния Си живот бях предизвикан и изкушен да показвам повече от могъщата Своя мощ, отколкото позволяваше планът на Моя Небесен Отец. Можех да свикам легиони ангели да Ме спасят във всеки един момент. Представи си само какво самообладание се изисква от един мъченик, който може да се освободи когато пожелае! Аз трябваше да изтърпя всичко това, за да можеш ти днес да се наслаждаваш на общение с Мен.

Остави Ме да превърна живота ти в хвалебна песен, която възвестява славното Ми присъствие в света!

Leave a Reply