22 Декември

22 Декември
Лука 1:35; Йоан 1:14; Матей 2:9-11;Лука 1:78-79


ЕЛА ПРИ МЕН

и си почини в Моето присъствие. Отпусни се в Моите вечни ръце, докато размишляваш над славната тайна на превъплъщението. Аз съм единственият, който е заченат от Святия Дух. Това не може да бъде разбрано по рационален път. Вместо да се опитваш да си обясниш Моето въплъщение по пътя на разума, последвай примера на източните мъдреци. Те следваха ярката звезда, докато най-накрая Ме откриха и паднаха в смирено поклонение пред Мен.

Поклонението е най-добрият отклик пред Мен. Пей хвала на святото Ми име. Взирай се в Мен с тихо обожание. Търси пътеводната си звезда и бъди готова да Ме следваш където и да те водя. Аз съм зората свише, която те осиява и насочва нозете ти в пътя на мира.

Leave a Reply