24 Декември

24 Декември
Псалм 90:2; Колосяни 1:27; Колосяни 3:15


ГОВОРЯ ТИ ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ВЕЧНОСТТА

Аз съществувам отпреди създаването на света! Долавяш Моя глас в най-съкровените кътчета на съществото си, където обитавам Аз. Аз съм Христос в теб, надеждата за Славата. Аз, твоят Господ и Спасител, живея в теб. Научи се да влизаш в живото Ми присъствие, като Ме търсиш в тишина.

И когато празнуваш чудото на Моето раждане във Витлеем, празнувай и новорождението си във вечния живот. Този вечен дар е единствената цел на влизането Ми в човешкия греховен свят. Приеми Моя дар със смирение и страхопочитание. Отдели си време да изследваш безкрайните предели на Моята любов. Нека благодарността се лее на воля от сърцето ти в отклик на славния Ми дар. Нека мирът Ми владее сърцето ти и бъди благодарна.

Leave a Reply