27 Декември

27 Декември
Исая 64:4; Йоан 15:5; Псалм 36:9


ПОДГОТВЯМ ТЕ

за пътя пред теб, за онова, което те очаква буквално зад завоя. Утихвай в Моето присъствие, за да мога да те укрепвам. Колкото по-заета си, толкова повече се нуждаеш от време с Мен. Толкова хора смятат, че времето им с Мен е лукс, който не могат да си позволят и живеят и работят на мускули, докато изчерпят всичките си запаси. Тогава или викат към Мен за помощ, или потъват в огорчение.

Колко по-добре е да вървиш близо до Мен, като се опираш на Моята сила и Ми се доверяваш във всяка една ситуация. Ако живееш по този начин, ще извършваш по-малко, но ще постигаш повече. Спокойният ти темп на живот ще се откроява в този полудял век на бързите обороти. Някои хора могат да те смятат за флегматична, но повечето ще бъдат благословени от спокойното ти излъчване. Ходи в светлината с Мен и ще Ме отразяваш в този наблюдаващ свят.

Leave a Reply