28 Декември

28 Декември
Псалм 46:1-3; Псалм 89:15


АЗ СЪМ ТВОЕТО ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА

изпитана помощ в беди. Затова не трябва да се боиш от нищо – нито дори от бедствия и катаклизми. Медиите отразяват все повече и повече обстоятелства, които внушават страх: тероризъм, серийни убийства, природни бедствия. Ако се съсредоточаваш върху всички тези неща и забравяш, че Аз съм твоето прибежище, страховете ти ще нарастват. Всеки ден изливам Своята благодат на безбройни места и в безбройни ситуации, но медиите не обръщат внимание на това. Изливам не само благословения, но и явни чудеса на вашата планета, които остават нерегистрирани и неотразени.

Когато се приближаваш към Мен, Аз отварям очите ти да долавяш все повече и повече Моя почерк навсякъде около себе си. Да разчиташ Моя знаков език. Нюансите в слънчевите отблясъци например, които повечето хора почти не забелязват, те изпълват с чистосърдечна радост. Ти виждаш с очите си и чуваш с ушите си, затова провъзгласявай присъствието Ми в света!

Leave a Reply