1 Август

1 Август
Римляни 8:38-39; Исус Навин 1:5; Исая 49:15-16


НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ТЕ ОТЛЪЧИ

от Моята любов. Нека това Божествено уверение попие в ума ти, в сърцето и душата ти. Когато се почувстваш уплашена или тревожна, си повтаряй: „Нищо не може да ме отлъчи от Твоята любов, Исусе!”

Нещастието на повечето хора произтича от чувството, че не са обичани. Особено когато са в изпитание усещат, че любовта на хората се е отдръпнала от тях. Чувството на изоставеност често е по-тежко и непоносимо, отколкото самото изпитание. Но ти знай, че Аз никога не изоставям децата Си, дори и за кратко. Аз никога няма да те оставя! Моето присъствие е постоянно с теб. На дланите Си съм те врязал.

Leave a Reply