2 Август

2 Август
Псалм 21:6; Йоан 7:38; Псалм 103:11


ПРИНЕСИ МИ ЖЕРТВАТА

на твоето време, скъпоценното ти време. В този пристрастен към действието свят твърде малко от децата ми отделят време, за да утихват в Моето присъствие. За тях благословенията текат като потоци от жива вода. Аз, изворът на всички благословения, съм също благословен от времето ни заедно. Това е дълбока тайна; не се опитвай да я разгадаеш. Вместо това прославяй Ме, като се наслаждаваш на Моето присъствие. Наслаждавай Ми се сега и завинаги.

Leave a Reply