3 Август

3 Август
Притчи 12:18; Яков 1:19; Ефесяни 4:29


ВНИМАВАЙ ЗА ДУМИТЕ,

които излизат от устата ти. Думите имат силата да благославят или да нараняват. Когато говориш нехайно или негативно, освен че наскърбяваш другите, нанасяш вреда и на себе си. Способността да обличаш мислите си в думи е велика привилегия, дадена само на хората, които са създадени по Мой образ и подобие. Но за да владееш мъдро и отговорно тази мощна сила, на теб ти е необходима помощ.

Макар светът да аплодира остроумните бързи отговори, Моите съвети за общуване са различни: Бъди бърза да слушаш, бавна да говориш и бавна да се гневиш. Помоли Святия Дух да ти подскаже кога да говориш и кога да мълчиш. Моли се: „Святи Душе, помогни ми!”, преди да вдигнеш телефона, и ще се учудваш на духовната сила, която ще те изпълва. Нека това бъде молитвата ти и с хората, които те заобикалят. Ако те мълчат, моли се, преди да им говориш. Ако говорят, моли се, преди да им отговаряш. Това са молитви за части от секундата, но те те държат във връзка с Мен. Така думите ти са под контрола на Моя Дух. Докато заменяш негативните си думи с позитивни, радостта ти в Мен ще нараства.

Leave a Reply