6 Август

6 Август
Йов 13:15; Псалм 18:33; Авакум 3:17-19


КОГАТО ИЗГЛЕЖДА ТАКА СЯКАШ

всичко се обърква, спри и Ми се довери. Предай Ми един по един проблемите си и ги остави в Моите ръце. След това се заеми с нещо друго. Стой във връзка с Мен, моли се, изпълнена с дух на доверие и благодарност, и помни, че Аз съм в контрол. Така сърцето ти ще бъде леко и нозете ти ще бъдат като на елен. Ще ходиш по височините – по върховете на тревогите и безпокойството си, на страданията и отговорностите си.

Leave a Reply