7 Август

7 Август
Притчи 3:5-6; Римляни 5:1; 2 Солунци 3:16


РАЗСЪЖДЕНИЯТА

никога няма да ти донесат мир. Затова съм ти казал да се доверяваш на Мен, а не на твоя ум. Хората неистово се стремят да си обясняват нещата, за да могат да контролират живота си. Но светът ги залива с проблеми. И докато се справяш с единия, друг се изпречва на пътя ти. Облекчението ти трае минута-две. Скоро умът ти отново препуска – търси да проумее, да разбере /за да поеме контрол/, вместо да потърси Мен и да предаде на Мен /контрола/.

Най-мъдрият човек, Соломон, не е можел да намери пътя към мира. Разсъжденията му са го водели до суетата на този свят и не са му носели удовлетворение. Докато най-накрая той е загубил пътя си и се е подчинил на волята на многобройните си жени, като е започнал да се покланя на техните идоли.

Моят мир не е химера, не е скъпоценност, скрита в дъното на лабиринт. Всъщност ти винаги си обгърната с Моя мир, който е неразделна част от Моето присъствие. Като гледаш на Мен, започваш да осъзнаваш Моя скъпоценен мир.

 

Leave a Reply