8 Август

8 Август
Псалм 42:7; Псалм 95:1-2; Матей 7:24-25


АЗ ТИ ГОВОРЯ

от небесните висини. А ти Ме чуваш в най-съкровените дълбини на съществото си. Бездна бездна призовава. Ти си благословена, защото можеш да Ме чуваш директно. Никога не приемай тази привилегия за даденост. За нещо обикновено. Най-добрият отклик е сърцето, преливащо от благодарност. Уча те да развиваш нагласа на благодарност и да строиш къщата си на канара, която житейските бури не могат да поклатят. Искам да предаваш тези уроци на другите. А Аз ще отварям пътя пред теб стъпка по стъпка.

 

 

Leave a Reply