9 Август

9 Август
Исая 61:10; 2 Коринтяни 5:21; Ефесяни 4:22-24


ОБЛЕЧИ МОЯТА ДРЕХА НА ПРАВЕДНОСТ

Скроил съм я по твоята мярка, за да те покрия от главата до петите. Цената, която съм платил за това покривало е твърде висока – собствената Ми кръв. Ти никога не можеш да си купиш такава царска дреха, колкото и да се трудиш. Понякога забравяш, че Моята праведност е дар, и не се чувстваш удобно в царската си одежда. А Аз плача, когато те виждам как се гърчиш под кадифено меката Ми дреха, сякаш е съшита от най-груб плат.

Искам да Ми се довериш, за да осъзнаеш позицията си в Моето царство. Отпусни се във великолепната дреха, с която съм те облякъл. Отправи погледа си към Мен, докато се учиш да ходиш с дрехата на спасението. Когато поведението ти не подобава на дете на светлината, не се опитвай да отхвърляш царската си одежда. По-добре отхвърли непристойното си поведение. Тогава ще се чувстваш добре в славната си дреха и ще се наслаждаваш на този безценен дар, който съм приготвил специално за теб отпреди създанието на света.

 

Leave a Reply