10 Август

10 Август
Ефесяни 5:15-16; Псалм 119:105


ОТПУСНИ СЕ В МОЕТО ИЗЦЕЛИТЕЛНО

свято присъствие. Позволи Ми да те преобразявам. Когато мислите ти се съсредоточават върху Мен, доверието измества страховете и тревогите ти. Умът ти е като онези прости люлки – когато доверието ти в Мен се издига нависоко, тревогите се снишават. Общението ти с Мен не само развива и укрепва доверието ти в Мен; но ти и помага да различаваш скъпоценното от нищожното.

Времето и силите ти са ценни, ограничени притежания. Затова трябва да ги употребяваш мъдро за важните неща. Докато вървиш с Мен и насищаш ума си със Словото Ми, Аз ще ти показвам как да изразходваш времето и силите си. Моето Слово е светилник за нозете ти; присъствието Ми е светлина на пътеката ти.

 

 

Leave a Reply