11 Август

11 Август
Откровение 22:17; Йоан 6:37; Ефесяни 3:16-19


ЕЛА ПРИ МЕН

Ела при Мен. Ела при Мен – не спирам да ти нашепвам Аз. Когато умът и сърцето ти са в покой, чуваш как те каня да се приближиш към Мен. Приближаването ти към Мен не изисква голямо усилие – просто спираш да се съпротивяваш и се предаваш на магнетичното привличане на Моята любов. Отвори сърцето си за любящото Ми присъствие, за да мога да те изпълня. Искам да изпиташ колко необятна и дълбока е Моята любов към теб, да познаеш Моята любов, която надминава всяко знание. Потопи се в бездънния океан на Моята любов.

 

 

Leave a Reply