13 Август

13 Август
Матей 1:23; Йоан 10:10-11


НАУЧИ СЕ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАШ ПОВЕЧЕ НА ЖИВОТА

Отпусни се, спомни си, че Аз съм Бог с теб. Създал съм те със способността да Ме познаваш и да се наслаждаваш на Моето присъствие. Когато Моите деца преминават през този живот с мрачни лица и закоравели сърца, Аз се натъжавам. Когато преминаваш през деня си с детска радост, наслаждавайки се на простичките, дребните неща, ти изразяваш своето доверие в Мен, твоя Пастир. Колкото повече се фокусираш в Моето присъствие, толкова повече ще се наслаждаваш на живота. Прославяй Ме чрез радостта си в Мен. Така възвестяваш присъствието Ми на света.

 

Leave a Reply