14 Август

14 Август
Откровение 1:8; Евреи 13:8; Псалм 102:25-27; Псалм 48:14


АЗ СЪМ ТВОЙ ЗА ВЕЧНОСТТА

Аз съм Алфа и Омега: Онзи, Който е, който е бил и Който ще бъде. Светът, който обитаваш е място на постоянни промени – повече отколкото твоят ум може да поеме. Дори тялото ти се променя неизменно въпреки опитите на съвременната наука да продължи младостта и живота до безкрай. Аз обаче съм същият вчера, днес и довека.

Понеже Аз никога не се променям, връзката ти с Мен може да бъде солидната основа на живота ти. Аз никога няма да те оставя. Когато преминаваш от този живот в другия, Моето присъствие ще те съпровожда и ще сияе по-ярко и по-ярко. Няма от какво да се боиш, защото Аз съм с теб завинаги и през вечността.

 

Leave a Reply