15 Август

15 Август
Псалм 55:17; Псалм 32:6; Псалм 62:8


АЗ СЪМ БОГ

който държи времето и всичко видимо и невидимо в ръката Си. Не Ме търси само в утринната тишина, но съзнателно през целия ден. Не оставяй неочакваните проблеми да те отделят от Моето присъствие. Говори с Мен за всичко и стой и гледай какво ще направя.

Бедите не трябва да прекъсват връзката ти с Мен. Когато нещата се „объркат”, често пъти реагираш като наказана. По-добре опитай да възприемаш трудностите като благословение „под прикритие. Уповавай се на Мен, като изливаш сърцето си пред Мен по всяко време, защото Аз съм твоето прибежище.

 

Leave a Reply