16 Август

16 Август
Исая 40:31; Псалм 27:4; Филипяни 4:8


СРЕЩАЙ СЕ С МЕН

във великолепието на утрото. Чакам те с нетърпение. В тишината на това свято време подновявам силите ти и те насищам с мир. Докато другите се обръщат в леглото си с надеждата още малко да поспят или пускат телевизора да чуят последните новини, ти общуваш със Създателя на целия всемир. Вложил съм в сърцето ти копнеж да Ме познаваш и го разгарям все по-силно.

Когато търсиш лицето Ми от любов към Мен, и Аз, и ти сме благословени. Това е дълбока тайна, която ти давам повече за наслада, отколкото за разбиране. Аз не съм един скучен Бог, противник на всяка земна радост. Особено се радвам, когато зачиташ всичко, което е истинно, което е почтено, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно – добродетелно, похвално. Затова и Моята светлина в теб ще свети все по-ярко с всеки изминал ден.

 

Leave a Reply