17 Август

17 Август
Филипяни 2:9-11; Исая 43:1


НАМИРАЙ МЕ В РАЗГАРА

на бурята. Понякога събитията се завихрят около теб така мълниеносно, че свят ти се завива. Достатъчно е да прошепнеш името Ми в такъв момент. Говори Ми дори и в крачка, насред кипежа, и Аз ще те изпълвам със сила и мир. А по-късно, когато нещата се поуталожат, ще можем да разговаряме по-дълго.

Приемай живота си такъв какъвто е. Не пилей време и сили да се оплакваш и да го сравняваш с живота на другите. Довери Ми се. Уповавай се на Моята воля и на целите, които имам за теб.

Помни, че нищо не може да те отлъчи от Моята любов; защото ти си Моя.

 

Leave a Reply