18 Август

18 Август
Откровение 19:1; Псалм 91:1


НЯМА КАК ДА НЕ СРЕЩАШ БЕДИ

в живота си – все пак живееш в един греховен и объркан свят. Спри да търсиш по-лесен път. Проблемът при лесния живот е, че изличава нуждата ти от Мен. Когато повярва, Аз вдъхнах в теб Своя живот и ти дадох възможност чрез зависимост от Мен да живееш в областта на свръхестественото.

Бъди подготвена да се изправяш лице в лице с невъзможни ситуации, които не е по силите ти да разрешиш. Съзнанието за твоята безпомощност не е нещо, което трябва да потискаш. Когато признаваш своето безсилие, Ме срещаш в цялата Ми слава и сила. Когато армадата от проблеми се устреми към теб, викай към Мен и Ми позволи да воювам за теб! Стой и гледай не съм ли способен да те защитя, докато ти пребъдваш в сянката на Всемогъщото Ми присъствие.

Leave a Reply