20 Август

20 Август
Псалм 103:3; Яков 4:2;  2 Коринтяни 12:7-9; Матей 7:7


АЗ СЪМ БОГ, КОЙТО ИЗЦЕЛЯВА

Изцелявам болни тела, наранени души, объркани съдби, нарушени взаимоотношения. Присъствието Ми крие огромна изцелителна сила. Не можеш да живееш близо до Мен и да не изпиташ изцелителната Ми сила. От друга страна нямаш, защото не искаш. Ти естествено получаваш изцелението, което изтича от Моето присъствие, независимо дали го търсиш или не. Но Аз имам повече за теб – стига да го пожелаеш.

Първата стъпка за получаване на изцеление е да живееш близо до Мен. Предимствата на това са многобройни. Колкото по-близо си до Мен, толкова по-директно ще ти разкривам волята Си. На точното време ще те подбуждам да се молиш за изцеление както на теб, така и на другите. Изцелението може да е мигновено, а може и да е процес. Това решавам Аз. От теб искам напълно да Ми се довериш и да Ми благодариш за започналото възстановяване.

Аз рядко изцелявам напълно всяка една област от живота на човека. Дори на служителя Си, апостол Павел, веднъж казвам: „Стига ти Моята благодат”, когато моли да го освободя от неговия трън в плътта. И пак – изцелителната Ми сила е на разположение на онези, чийто живот е тясно преплетен с Моя. Искай и ще ти се даде.

 

Leave a Reply