21 Август

21 Август
3 Царе 8:23; Галатяни 5:22-23


ПОСТОЙ МАЛКО С МЕН

Имам толкова много да ти казвам. Вървиш по пътя, който съм избрал за теб. Това е както славен, така и опасен път: да опитваш Моето славно присъствие и да свидетелстваш за него на другите. Понякога се възгордяваш от това, че изпълняваш такава важна задача.

Не се тревожи за мнението на другите. Действието Ми в теб отначало е скрито. Но постепенно ще разцъфва в цвят и ще се ражда изобилен плод. Следвай пътя на живота с Мен. Довери Ми се и остави Моя Дух да те изпълва с радост и мир.

Leave a Reply