22 Август

22 Август
Яков 4:7; Римляни 8:1-2; Исая 12:2


ДОВЕРИ МИ СЕ

и не се бой. Изпитанията са упражнения за развиване на доверието ти в Мен. Живееш в разгара на духовни битки и страхът е любимо оръжие от сатанинския арсенал. Когато усетиш, че те завладява страх, започни да изповядваш доверие в Мен. Говори на глас, ако можеш. Противи се на дявола в Моето име и той ще бяга от теб. Освежавай се в святото Ми присъствие. Изговаряй, пей Ми хваления и лицето Ми ще осиява над теб.

Помни, че няма никакво осъждение за онези, които принадлежат на Мен. Ти си оправдана за вечността. Довери Ми се и не се страхувай; защото Аз съм твоята сила, твоята песен и твоето спасение.

 

Leave a Reply