25 Август

25 Август
Изход 3:14; 1 Коринтяни 3:16; Псалм 25:14-15


АЗ СЪМ ВЕЧНИЯТ „АЗ СЪМ”

Аз винаги съм съществувал и винаги ще съществувам. В Моето присъствие се потапяш в любовта и светлината Ми, в мира и радостта Ми. Аз съм включен във всичко, което правиш – така обучавам сетивата ти да долавят винаги Моето присъствие. От теб очаквам да Ми сътрудничиш в този процес.

Аз обитавам в теб; Аз съм сърцевината на твоето същество. Мислите ти често бягат в различни посоки, но не се тревожи, че не можеш постоянно да си съсредоточена в Мен. Достатъчно е от време на време да ги пренасочваш към Мен. И най-бързият начин за това е като прошепваш името Ми.

 

Leave a Reply