26 Август

26 Август
Йоан 16:33; Псалм 105:4; Йоан 14:27


ДОВЕРИ МИ СЕ

насред объркания си ден. Вътрешният ти мир – твоят мир в Моето присъствие – не трябва да се влияе от обстоятелствата. Макар че живееш в този преходен свят, вътрешното ти естество е вкоренено във вечността. Когато започнеш да се чувстваш стресирана, откъсни се от обстоятелствата. И вместо да се опитваш отчаяно да се справиш с ангажиментите, които те поглъщат, отпусни се и си спомни, че нищо не може да повлияе върху Моя мир.

Търси лицето Ми и Аз ще споделям мислите Си с теб и ще отварям очите ти, за да виждаш нещата от Моята перспектива. Да не се смущава сърцето ти, нито да се бои. Стига ти Моят мир.

Leave a Reply