28 Август

28 Август
Псалм 4:6-8; Откровение 21:23


УКРЕПИ СЕ В СВЕТЛИНАТА

на Моето присъствие. И когато осиявам с лицето Си над теб, ще растеш в Моята благодат. Аз съм те създал да общуваш с Мен лице в лице и това общение укрепва душата ти. Дава ти да предусетиш онова, което те очаква в небето, където всички бариери помежду ни ще бъдат премахнати. Във времето си с Мен ще бъдеш изобилно благословена и освежена с надежда от Небето; ще придобиваш познание за Мен и това ще те изпълва с радост.

Leave a Reply