29 Август

29 Август
Лука 12:22-26; Ефесяни 6:12; Притчи 16:3


ПОКАЗВАЙ ДОВЕРИЕ КЪМ МЕН

като стоиш тихо в Моето присъствие. Остави неотложните ангажименти настрана и се съпротиви на всяка тревога и безпокойство. Времето ти с Мен те укрепва и подготвя да посрещнеш предизвикателствата на деня. Когато търсиш лицето Ми, преди да се впуснеш в трескавия ден, възвестяваш реалността на Моето живо присъствие. Този акт на вяра – да утихваш в Мен, преди да започваш работа – не остава незабелязан в духовния свят, където всяка твоя изява на доверие обезоръжава началствата и властите на тъмнината.

Най-добрият начин да се съпротивяваш на злото е да се приближаваш към Мен. Така ще мога да те водя ясно чрез Словото Си и Духа Си. Светът е толкова сложен и противоречив, че лесно можеш да загубиш чувство на ориентация. Заетостта ти с безброй безсмислени неща поглъща силата ти. Когато прекарваш време с Мен, възстановявам чувството ти за ориентация. Когато търсиш водителството Ми, ти помагам с малко усилия да свършиш много повече от очакваното.

 

Leave a Reply