30 Август

30 Август
Битие 16:7-14; Псалм 139:7-10; Софония 3:17


НЯМА МЯСТО

където да не можеш да Ме намериш. Когато Агар избягва от господарката си Сара в пустинята, тя си мисли, че е съвсем сама, забравена и изоставена. Но там, в пустинята, среща Мен и се обръща към Мен с думите: Живият, който ме вижда. По време на тази среща тя добива смелост да се завърне обратно.

Никакви обстоятелства не могат да те отлъчат от Моето любящо присъствие. Не само че винаги те виждам; виждам те като изкупената Ми дъщеря, покрита и сияеща с Моята праведност. Затова Аз се развеселявам за тебе с радост и се веселя за тебе с песни!

 

Leave a Reply