1 Септември

1 Септември
Второзаконие 4:29; Евреи 10:23; Псалм 145:20


 ТЪРСИ МЕ

с цялото си същество. Аз искам да бъда намерен от теб и режисирам събитията в твоя живот така, че това рано или късно да се случи. Когато всичко върви добре и се чувстваш благословена, усещаш как ти се усмихвам. Когато минаваш през трудни участъци от житейския си път, знай, че Моята светлина е върху теб. Причините, поради които допускам да преминаваш през тях могат да са забулени в тайна, но постоянното Ми присъствие ти е обещано. Търси Ме в добрите дни; търси Ме в трудните дни. И ще усещаш как се грижа за теб през цялото време.

 

 

Leave a Reply