3 Септември

3 Септември
Псалм 46:10; Лука 10:39-42;1 Коринтяни 14:33


НЕКА РОСАТА НА МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ

освежава сърцето и ума ти. Толкова много неща изискват твоето внимание в този сложен свят на мигновена комуникация. Светът съвършено се е променил откакто издадох заповедта да замълчиш и да знаеш, че Аз съм Бог. Въпреки това тази вечна истина е от съществено значение за благополучието на душата ти. Както росата освежава тревата и цветята през прохладната нощ, така и Духът Ми те насища с живот, докато стоиш тихо в Моето присъствие.

Освеженият, оживотворен ум е способен да преценява кое е важно и кое не. В естественото си състояние той лесно блокира над тривиални проблеми; като боксуващо в калта колело, трескаво превърта над някаква дреболия. Не се затормозявай. Предавай на Мен проблемите си. Така, мислите ти се освобождават и могат да се пренасочат към по-важни неща. Комуникирай с Мен постоянно и Аз ще влагам от Своите мисли в твоето съзнание.

 

Leave a Reply