4 Септември

4 Септември
Псалм 32:7; Битие 3:8-9; Йоан 8:12


КОГАТО СИ БЛИЗО ДО МЕН

си на сигурно място. В присъствието Ми се изпълваш със сила. Независимо къде си в този свят, се чувстваш едно с Мен, когато се потапяш в Моето присъствие. Още от грехопадението човекът изпитва зееща празнота, която само Аз мога да запълня. Създал съм те за близко общение с твоя Създател. Колко съм се наслаждавал да се разхождам из градината с Адам и Ева при вечерния ветрец, преди Лукавият да ги измами!

Когато си общуваш с Мен в градината на сърцето си, и ти, и Аз сме благословени. Това е Моят начин да живея на този свят – чрез теб! Заедно ще отблъскваме тъмнината, защото Аз съм светлината на света.

Leave a Reply