5 Септември

5 Септември
Йоан 15:13-15; Исая 61:3; 2 Коринтяни 6:10


АЗ СЪМ ТВОЯТ НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ

и твоят Цар. Върви ръка за ръка с Мен през живота си. Заедно ще се изправяме пред всичко, което ни поднася всеки ден: радости, трудности, скърби, разочарования. Нищо не отива напразно, когато се споделя с Мен. Аз мога да възкреся от пепелта изгубените ти мечти. Скръбта ти да обърна в радост, тревогата ти – в мир. Само един приятел, който е и Царят на царете, може да извърши тази божествена алхимия. Няма друг като Мен!

Приятелството, което ти предлагам е земно и практично, и въпреки това наситено с небесна слава. Да живееш в Моето присъствие означава да живееш едновременно в две реалности: във видимия свят и в невидимата вечна реалност. Така съм те създал, че да долавяш присъствието Ми насред житейските бури.

 

Leave a Reply