6 Септември

6 Септември
Йоан 15:5; Ефесяни 6:10; Битие 1:26-27


ВЪРШИ ВСИЧКО

заедно с Мен. Желанието да действаш независимо – отделена от Мен – произтича от корена на гордостта. Чувството, че си самодостатъчна се прокрадва незабележимо в мислите и действията ти, без да го осъзнаваш. Но отделена от Мен, не можеш нищо. Нищо с духовна стойност. Най-голямото Ми желание е да се научиш да зависиш от Мен във всяка ситуация. Готов съм земята и небето да преместя, за да го постигна, но ти трябва да Ми помагаш. Много по-лесно щях да те уча, ако не зачитах свободната ти воля и те подчинявах под могъщата Си мощ. Но истината е, че те обичам прекалено много, за да отнема божествената привилегия, която съм ти дал, като съм те създал по Свой образ и подобие. Използвай мъдро свободата си, като разчиташ постоянно на Мен. Така ще се радваш на Моето присъствие и Моя мир.

Leave a Reply