7 Септември

7 Септември
Исая 61:10; Римляни 8:1-2


РАДВАЙ СЕ НА ТОПЛИНАТА НА МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ

което те озарява. Чувствай полъха на любовта Ми. Аз ти се радвам много повече отколкото можеш да си представиш. Спечелила си постоянното Ми одобрение, защото те виждам облечена в Моята светлина, покрита с Моята праведност. Няма никакво осъждение за онези, които са Мои! Ето защо Ме ужасява вината като средство за мотивация сред християните.

Някои пастори се опитват да раздвижат хората си чрез вменяващи вина проповеди. Така можеш да ги накараш да работят по-здраво, но краят не оправдава средствата. Вменяването на вина може да подкопае самата основа на благодатта в сърцето на вярващия. Пасторът може да се чувства успешен, когато хората му постигат повече в служението си, но Аз гледам на сърцата им. И се натъжавам, когато виждам как благодатта Ми е обезценена от стреса и безпокойството, че няма да се справят с повереното им. Искам да се отпуснеш в Моята съвършена любов. Законът на животворящия Дух те е освободил от закона на греха и смъртта.

 

Leave a Reply