8 Септември

8 Септември
Псалм 42:5; 2 Коринтяни 13:4 Еремия 31:25


ПРИЕМАЙ ДНИТЕ

такива каквито са. Приемай обстоятелствата, приемай и себе си такава, каквато си. Пръстен съд. И ела при Мен. Довери Ми се. Така признаваш върховенството Ми и верността Ми.

В някои дни всичко около теб ще ври и кипи. Или ще се чувстваш изтощена, болна, на ръба на силите си. А изискванията към теб ще са високи и няма да имаш сили да се справиш с всичко. В такива дни пред теб ще стои алтернативата или да се откажеш и да отпуснеш ръце, или да се облегнеш изцяло на Мен. Но знай, че дори и да избереш първото, Аз няма да те отхвърля. Предай Ми се. Обръщай се към Мен във всеки един момент и Аз ще ти помогна, няма да те оставя да потъваш в тресавището на унинието. Ще ти вливам от Моята сила, ще ти давам всичко, от което се нуждаеш, за да преминаваш победоносно през тези дни. Довери Ми се.

Leave a Reply