12 Септември

12 Септември
Йоан 14:27; Исая 30:15; 2 Коринтяни 10:4


ИЗПЪЛНИ СЕ С МОЯ МИР

Това е постоянният Ми дар към теб. Най-добрият начин да го получиш е да седиш спокойно в Моето присъствие и да Ми се доверяваш за всяка област от своя живот. Спокойствието и доверието имат огромно въздействие не само на земята, но и на небето. Когато Ми се доверяваш за нещо, ти предаваш този проблем или човек под Моята грижа.

Може да ти е трудно да отделяш време да утихваш в Мен, защото това е в разрез с хиперактивното ни съвремие и отстрани погледнато, може да прилича на бездействие, но всъщност е включване в ожесточено духовно воюване в небесни места. Като утихваш в Мен, ти се включваш в битка – но не с оръжията на този свят, а с Моите оръжия, които са силни за събаряне на крепости. Когато живееш под покрива на Моето присъствие, си защитена от злото.

 

Leave a Reply