13 Септември

13 Септември
Матей 7:1; Йоан 17:3 Римляни 9:20-21; 1 Тимотей 6:15


ЕЛА ПРИ МЕН И СИ ПОЧИНИ

Дай си почивка от склонността да съдиш. Изказваш преценка, отсъждаш за тази ситуация, онази ситуация – за този човек, онзи човек, сякаш това е най-важната ти функция в този живот. Но Аз съм те създал преди всичко, за да Ме познаваш и да живееш във връзка с Мен. Когато си обсебена от склонността да съдиш, влизаш в Моята роля.

Отнасяй се към Мен както творението би следвало да се отнася към Създателя си, овчицата към Пастира си, глината към своя Грънчар. Позволи Ми да поема контрола над твоя живот. И вместо да обсъждаш и преценяваш действията Ми, приемай ги с благодарност. Близостта, която ти предлагам не е покана да фамилиарничиш, да се поставяш наравно с Мен. Покланяй Ми се като на Цар на царете, докато вървиш ръка за ръка с Мен по пътя на живота.

 

Leave a Reply