23 Септември

23 Септември
Псалм 68:19; 1 Йоан 1:7-9; 1 Йоан 4:18


ХОДИ С МЕН

в свободата на прошката. Пътят, по който вървим заедно е понякога стръмен и плъзгав. Ако носиш товар на вина, е възможно да се спънеш и да паднеш. Ако се помолиш, Аз ще отнема тежкия товар от теб и ще го положа в подножието на Кръста. Когато поема товара ти, си свободна! Стой с изправена глава в Моето присъствие, за да не може никой да слага повече товари на гърба ти. Гледай лицето Ми и почувствай как те обгръщам с топлината на Моята любов. Безусловната Ми любов те освобождава от страхове и грехове. Отпускай се със затворени очи в Моето присъствие. Колкото повече Ме опознаваш, толкова по-свободна ще се чувстваш.

Leave a Reply