25 Септември

25 Септември
Псалм 23:4; Матей 7:1-2; Притчи 29:25


СЪБЕРИ ВСИЧКАТА СИ ЕНЕРГИЯ

за да Ми се доверяваш. Именно чрез доверието се свързваш с Мен и усещаш Моето присъствие. Всяка стъпка от житейския ти път може да бъде стъпка на вяра. Малките стъпки на доверие не са трудни за теб; можеш да ги правиш едва ли не несъзнателно. Големите стъпки на доверие са съвсем друго нещо: това са скокове над мрачни бездни, изкачване по стръмни хребети и минаване през долината на мрачната сянка. Тези подвизи изискват концентрация и пълно посвещение на Мен.

Всяко едно от децата Ми е уникално като характер, дарби, темперамент, житейски опит. Малката стъпка за теб може да се окаже гигантска стъпка за друг и обратно. Гледай да не се опитваш да впечатлиш другите, като демонстрираш, че гигантските ти стъпки на доверие не са нищо особено. Но и не съди другите, които се страхуват и се колебаят да Ми се доверят за неща, за които ти не би имала проблем да Ми се довериш. Ако всяко едно от децата Ми търси на първо място да Ме зарадва, страхът от осъждението на другите ще се стопи заедно с опитите те да бъдат впечатлени. Не откъсвай взор от пътя пред теб и от Онзи, Който винаги е до теб.

Leave a Reply