27 Септември

27 Септември
Второзаконие 33:27; Псалм 27:13-14


ОТПУСНИ СЕ ВЪВ ВЕЧНИТЕ МИ РЪЦЕ

Твоята слабост е възможност да се укрепваш в Моето присъствие. Не се предавай на самосъжаление, когато стигнеш до пълно изтощение. Гледай на Мен и на Моите неизчерпаеми възможности. Радвай се на Моите щедри благословения, които изливам в помощ на теб.

Минавай спокойно през този ден, като се облягаш на Мен и се наслаждаваш на Моето присъствие. Благодари Ми за неразрешимия си на пръв поглед проблем, защото така се изграждат връзки на доверие помежду ни. Ако обърнеш поглед назад към изминатия път, ще видиш как дните, в които си била най-слаба, си била и най-благословена. Спомените за тези дни са богато наситени със златните нишки на Моето присъствие.

Leave a Reply