4 Октомври

4 Октомври
Йоан 14:16-17; Йоан 16:7; Захария 4:6


АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛЯТ НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

Господар на всичко, което е и което ще бъде. И макар че съм безграничен, необятен, избирам да обитавам в теб, като те изпълвам с присъствието Си. Това може да се случи само в духовната реалност – безграничният да обитава в ограничения. Затова изпълвай се със страхопочитание пред могъществото и славата на Моя Дух в теб!

Макар Святият Ми Дух да е неограничен, Той идва да обитава в теб, за да ти бъде Помощник. Да ти се притичва на помощ всеки път когато Го призовеш. Когато пътят пред теб е лесен и прав, може да се изкушиш да вървиш по него сама, без да разчиташ на Мен. Тогава си най-застрашена от препъване. Помоли Духа Ми да ти помага да изминеш всяка стъпка от него. Никога не пренебрегвай Източника на сила и благодат вътре в теб.

Leave a Reply