5 Октомври

5 Октомври
Авакум 3:17-19; 1 Летописи 16:27


ПОМНИ, ЧЕ РАДОСТТА ТИ

не зависи от обстоятелствата. Едни от най-нещастните хора на света са онези, които на пръв поглед имат всичко. Изкачилите се по стълбицата до върха се чувстват по-празни от всякога. Истинската радост е естествено следствие от живота в Моето присъствие. Затова можеш да я изпитваш навсякъде – както в палата, така и в тъмницата.

Не си мисли, че в деня ти не може да има радост само защото е изпълнен с трудности. Вместо това се съсредоточи в общуването си с Мен и много от проблемите, които изискват вниманието ти, ще се разрешат. С други ще трябва ти да се заемеш, но Аз ще ти помагам. Ако разрешаването на проблемите поставиш на втори план, след общението си с Мен, ще намираш радост дори и в най-тежките си дни.

 

Leave a Reply