7 Октомври

7 Октомври
1 Петър 5:6-7; Псалм 118:24; 1 Солунци 5:18


ЗА ДА ЧУВАШ ГЛАСА МИ

предавай всичките си тревоги на Мен. Поверявай Ми всичко, което те безпокои. Така няма да има нищо помежду ни, нищо, което да скрива от теб лицето Ми. Остави Ме да те освободя от стаения страх дълбоко в теб. Стой тихо в Моето присъствие и Моята светлина ще попива в теб и ще пропъжда всеки мрак.

Приемай всеки ден такъв, какъвто идва до теб, като си спомняш, че Аз съм върховен Господар на живота ти. Радвай се на този ден, който Аз съм сътворил, довери Ми се, защото съм го изпълнил с присъствието Си. Вместо да съжаляваш и да негодуваш срещу обстоятелствата в живота ти, благодари Ми за всичко. Довери Ми се и не се бой. Благодари Ми и се покори под Моето върховенство.

Leave a Reply