8 Октомври

8 Октомври
Еремия 31:3; Изход 15:13; Евреи 13:8


АЗ ТЕ ОБИЧАМ

с вечна любов. Човешкият ум не може да проумее Моето постоянство. Твоите емоции проблясват и угасват според развоя на обстоятелствата и ти си мислиш, че и с Мен е така. По този начин не можеш да се радваш напълно на Моята нестихваща любов.

Отправяй погледа си към Мен отвъд обстоятелствата и виж с каква любов те гледам. Това усещане за Моето присъствие и този обмен на любов помежду ни ще те укрепи. Аз съм същият вчера, днес и вовеки! Нека любовта Ми да протича през теб. Нуждата ти от Мен е постоянна, както е постоянен и притокът на любовта Ми към теб.

 

Leave a Reply