9 Октомври

9 Октомври
Еремия 31:25; Филипяни 2:14-15


ИЗКАЧВАШ СЕ ПО ДЪЛЪГ СТРЪМЕН ПЪТ

и силите ти са изцедени. И макар понякога да си се спъвала, не си пуснала ръката Ми. Радвам се на желанието ти да си близо до Мен. Едно нещо обаче не Ми харесва: склонността ти да се оплакваш. Можеш да Ми говориш колкото си искаш за това колко труден е пътят ти. Аз по-добре от всеки друг разбирам стреса и изпитанията, на които си подложена. Пред Мен можеш да изливаш душата си, защото при разговора с Мен мислите ти се подреждат и успокояват и ти започваш да гледаш на нещата от Моята перспектива.

Оплакването ти пред другите е нещо съвсем различно. То отваря врата за гнева и самосъжалението. Когато си изкушена да роптаеш, ела и говори на Мен и Аз ще влагам мислите Си в ума ти и песента Си в сърцето ти.

 

Leave a Reply